Pozovite nas: +387 51 392 311 Fax: +387 51 394 155|tehno-inde@blic.net

ZunA

About ZunA

This author has not yet filled in any details.
So far ZunA has created 260 blog entries.

Linearni drenažni sistemi za vodu sa pocinčanom i plastičnom rešetkom

2019-06-07T10:56:05+02:00

Nosivost: A15 u skladu sa EN 1433:2002

Šifra Naziv Visina Širina Dužina Težina JM Pakovanje
000011 Slivnik za vodu (crni/sivi) 99.8 123.4 500 607 kom 32
000010 Rešetka kanala 130×500 crna/siva 32 122.5 500 617 kom 32
000009 Rešetka pocinčana 1000 mm 20 122.5 1000 1623 kom 10
000012 Čep za kanal priključak (fi 50/63/75)       65 kom 10

 

Namjena: za odvodnjavanje atmosferskih voda na pješačkim prelazima, biciklističkim stazama, zelenim površinama, parkovima, vrtovima, gradskim trgovima, parkiralištima za vlastita vozila, kolskim prilazima, bazenima, svlačionicama, itd.

Slivnik je napravljen od poliamida što mu pruža visoku rezistentnost na visoke temperature i potisne sile. Rešetke se izrađuju u dvije varijante:
1. Plastična od PA i
2. Pocinčana od pocinčanog lima debljine 1,25

Čep kanala ima otvore (odvode) na koje se može dograditi cijev fi 50/63/75., a takođe u zavisnosti od potrebe, priključak odvodne cijevi može biti i sa donje strane kanala.

Slivnik se veoma jednostavno niže jedan na drugi, što olakšava postavljanje na željenu dužinu. Montira se na pravolinijski iskop u zemlji koji se potom betonira.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU
Otvor u koji se polaže kanal , mora imati dovoljno mjesta za kanal, odvodne cijevi, kao i za betonsku bazu (H) i zidove (S)
Mjere kojih se treba pridržavati date su u tabeli

KLASA EN 1433   A15
NOSIVOST U KLASI 1433 KN 15
Minimalna visina betonske baze (H) mm 100
Minimalna debljina bočnog zida (S) mm 100

 

Potrebno je da betonska baza bude pod blagim nagibom radi odvođenja vode. U slučaju čestih prelaza teretnih vozila, preporučuje se da se betonska baza pojača sa željeznom armaturnom mrežom.

Prije nalivanja betona potrebno je postaviti i spojiti sve kanale kako bi se izbjegla eventualna asimetričnost linije za odvodnjavanje.

Visina nalivanja betona se određuje prema debljini završnog sloja. Potrebno je da završni sloj bude 3-5 mm viši od visine rešetke. Prije samog nalivanja betona neophodno je postaviti rešetke i fiksirati kačenja kako bi se izbjegla deformisanja kanala i cijele drenažne linije.

Linearni drenažni sistemi za vodu sa pocinčanom i plastičnom rešetkom2019-06-07T10:56:05+02:00

Čaše

2019-06-07T09:52:31+02:00

Izrađuju se od polikarbonata PC, materijala koji je otporan na udar i žilav, a ujedno transparentan kao staklo.

Namjena: koriste se na javnim površinama, koncertima, bazenima, svim onim mjestima gdje nije dozvoljena upotreba stakla zbog mogućeg
povređivanja.

Naziv Zapremina Pakovanje Šifra
Rakijska čaša 4 cl 100  

 

Naziv Zapremina Pakovanje Šifra
Koktel čaša 3 dl 132  

 

Čaše2019-06-07T09:52:31+02:00

Aluminijski

2019-05-09T18:33:43+02:00

RAZDJELNI ORMARI TI FORM SA VRATIMA OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA
Razdjelni ormari služe za podžbuknu ugradnju, kao i za ugradnju u montažne zidove kućnih, poslovnih i industrijskih objekata. Izrađeni su od kvalitetnih materijala, čime se postiže odlična električna i mehanička zaštita.
Dimenzije razdjelnika omogućavaju razvod električne instalacije sa ugrađenim ograničavanjem strujnog opterećenja (limitatorom) i mogućnošću plombiranja limitatora. Zaštita od dodira dijelova koji su pod naponom izvedena je sistemom dvostruke izolacije klase II.
Razdjelni ormari za unutrašnju ugradnju imaju stepen mehaničke zaštite IP 30. Kutija i pokrovna ploča izrađeni su od termoplasta, a okvir i vrata od plastificiranog aluminijuma, RAL 9010. Vrata, prema potrebi mogu da budu lijeva ili desna, što se postiže rotiranjem pokrovne ploče za 180⁰.

Opremljeni su sa:

  • DIN šinom,
  • odgovarajućim N/PE stezaljkama,
  • poklopcem za zatvaranje slobodnog prostora,
  • priborom za montažu i podešavanje/ nivelisanje neravnina u žbuci do 20mm.

Tehničke karakteristike ugradnih razdjelnih ormara prema zahtjevima standarda EN 61439-3:2013 su:

  • Stepen zaštite: IP 30
  • Klasa zaštite: II
  • Nazivni napon: 400V
  • Nazivna struja: 25 A
Oznaka Broj modula Broj modularnih otvora (216×46) Šifra Mjere u zidu
TI FORM 12 12+2 1 000270 310x300x90
TI FORM 24 24+4 2 000271 310x426x90
TI FORM 36 36+6 3 000272 310x550x90

 

Oznaka Broj modularnih otvora Šifra Mjere u zidu
TI FORM 12 1 000270 310x300x90

 

Oznaka Broj modularnih otvora Šifra Mjere u zidu
TI FORM 24 2 000271 310x426x90

 

Oznaka Broj modularnih otvora Šifra Mjere u zidu
TI FORM 36 3 000272 310x550x90

 

Aluminijski2019-05-09T18:33:43+02:00

Gal štitnik

2019-05-09T18:12:54+02:00

– Usaglašeno sa EN 60060-3, EN 60695-10-2, EN 60695-2-10
– Podnosivi napon 10kV
– Nezapaljivo (T<750°C) prema EN 60695-2-10
– Temperatura stabilnost od 70°C

Naziv Šifra Pakovanje
Gal štitinik 50/1 000120 5000

 

Gal štitnik2019-05-09T18:12:54+02:00

Odbojnici za vrata

2019-05-09T18:05:34+02:00
Naziv Šifra Pakovanje
Odbojnici za vrata 2/1 000803 100

 

Odbojnici za vrata2019-05-09T18:05:34+02:00

Čepovi za aluminijumske klupice

2019-05-09T18:06:06+02:00
Naziv Šifra Pakovanje
Pl. završetak za al. klupice 200mm okapnica duža 000150 30 par
Pl. završetak za al. klupice 200mm okapnica kraća 000151 30 par
Pl. završetak za al. klupice 360mm okapnica kraća 000152 30 par
Pl. završetak za al. klupice 360mm okapnica duža 000153 30 par

 

Čepovi za aluminijumske klupice2019-05-09T18:06:06+02:00

Aluminijska

2019-06-20T14:26:23+02:00

Boja: bijela
RAL: 9010
Materijal: plastificirani aluminijum
Namjena: montaža u zid ili plafon

Moguće je prema zahtjevu kupca izraditi reviziona vrata u željenoj dimenziji.

Dimenzije širina x visina Otvor Šifra Pakovanje (kom)
200×200 (160×160) 000805 1/1
250×250 (210×210) 000806 1/1
300×300 (260×260) 000807 1/1
400×400 (360×360) 000808 1/1
500×500 (460×460) 000809 1/1
600×600 (560×560) 000810 1/1

 

Aluminijska2019-06-20T14:26:23+02:00

Sabirnički sistem

2019-06-18T12:20:53+02:00

– Usaglašeno sa EN 61439-1:2011
– UV stabilisan
– Bez prisustva halogenih elemenata
– Test užarenom žicom T≤550°C (nezapaljivo)
– Dimenzionisan za max. struje od 630A i trajnu nominalnu struju od 400A i za bakarne sabirnice: 12×5, 20×5, 30×5 i/ili 12×10, 20×10, 30x10mm
– Razmak između središnjih linija sabirnica je 60mm
– Ispitni napon: Ui=15kV, t=60s
Temparaturna stabilnost T≤120°C

Naziv Šifra Dimenzije
Dvopolni nosač sabirnice sa uskočnim klizačem 000041 12×5

 

Naziv Šifra Dimenzije
Tropolni nosač sabirnice sa uskočnim klizačem 000042 12×5

 

Naziv Šifra
Adapter napojnog kola sa poklopcem do 440A 000043

 

Naziv Šifra
Adapter napojnog kola sa poklopcem do 315A 000044

 

Naziv Šifra
Poklopac za tropolni nosač sabirnice 000040

 

Naziv Šifra
Nosač za zaštitni poklopac sabirničkog sistema 000039

 

Usaglašeno sa EN61439-1:2011
Ui=15kV, t=60s, T≥90°C (nezapaljivo)

Naziv Šifra
Zaštitni poklopac sabirničkog sistema 1m dužina 000038

 

Naziv Šifra
Poklopac bakarne šine ≠ 5 000045
Poklopac bakarne šine ≠ 10 000046

 

Sabirnički sistem2019-06-18T12:20:53+02:00

Razvodni ormari N/Ž

2019-05-08T06:59:14+02:00
Naziv Šifra Pakovanje
KPMO 1 n/ž 500368 1/1

 

Razvodni ormari N/Ž2019-05-08T06:59:14+02:00

Razvodni ormari N/Ž

2019-05-08T06:57:08+02:00
Naziv Šifra Pakovanje
KPMO n/ž 500367 1/1

 

Razvodni ormari N/Ž2019-05-08T06:57:08+02:00