Sabirnički sistem

2019-06-18T12:20:53+02:00

– Usaglašeno sa EN 61439-1:2011
– UV stabilisan
– Bez prisustva halogenih elemenata
– Test užarenom žicom T≤550°C (nezapaljivo)
– Dimenzionisan za max. struje od 630A i trajnu nominalnu struju od 400A i za bakarne sabirnice: 12×5, 20×5, 30×5 i/ili 12×10, 20×10, 30x10mm
– Razmak između središnjih linija sabirnica je 60mm
– Ispitni napon: Ui=15kV, t=60s
Temparaturna stabilnost T≤120°C

Naziv Šifra Dimenzije
Dvopolni nosač sabirnice sa uskočnim klizačem 000041 12×5

 

Naziv Šifra Dimenzije
Tropolni nosač sabirnice sa uskočnim klizačem 000042 12×5

 

Naziv Šifra
Adapter napojnog kola sa poklopcem do 440A 000043

 

Naziv Šifra
Adapter napojnog kola sa poklopcem do 315A 000044

 

Naziv Šifra
Poklopac za tropolni nosač sabirnice 000040

 

Naziv Šifra
Nosač za zaštitni poklopac sabirničkog sistema 000039

 

Usaglašeno sa EN61439-1:2011
Ui=15kV, t=60s, T≥90°C (nezapaljivo)

Naziv Šifra
Zaštitni poklopac sabirničkog sistema 1m dužina 000038

 

Naziv Šifra
Poklopac bakarne šine ≠ 5 000045
Poklopac bakarne šine ≠ 10 000046