Aluminijski

2019-05-09T18:33:43+02:00

RAZDJELNI ORMARI TI FORM SA VRATIMA OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA
Razdjelni ormari služe za podžbuknu ugradnju, kao i za ugradnju u montažne zidove kućnih, poslovnih i industrijskih objekata. Izrađeni su od kvalitetnih materijala, čime se postiže odlična električna i mehanička zaštita.
Dimenzije razdjelnika omogućavaju razvod električne instalacije sa ugrađenim ograničavanjem strujnog opterećenja (limitatorom) i mogućnošću plombiranja limitatora. Zaštita od dodira dijelova koji su pod naponom izvedena je sistemom dvostruke izolacije klase II.
Razdjelni ormari za unutrašnju ugradnju imaju stepen mehaničke zaštite IP 30. Kutija i pokrovna ploča izrađeni su od termoplasta, a okvir i vrata od plastificiranog aluminijuma, RAL 9010. Vrata, prema potrebi mogu da budu lijeva ili desna, što se postiže rotiranjem pokrovne ploče za 180⁰.

Opremljeni su sa:

  • DIN šinom,
  • odgovarajućim N/PE stezaljkama,
  • poklopcem za zatvaranje slobodnog prostora,
  • priborom za montažu i podešavanje/ nivelisanje neravnina u žbuci do 20mm.

Tehničke karakteristike ugradnih razdjelnih ormara prema zahtjevima standarda EN 61439-3:2013 su:

  • Stepen zaštite: IP 30
  • Klasa zaštite: II
  • Nazivni napon: 400V
  • Nazivna struja: 25 A
Oznaka Broj modula Broj modularnih otvora (216×46) Šifra Mjere u zidu
TI FORM 12 12+2 1 000270 310x300x90
TI FORM 24 24+4 2 000271 310x426x90
TI FORM 36 36+6 3 000272 310x550x90

 

Oznaka Broj modularnih otvora Šifra Mjere u zidu
TI FORM 12 1 000270 310x300x90

 

Oznaka Broj modularnih otvora Šifra Mjere u zidu
TI FORM 24 2 000271 310x426x90

 

Oznaka Broj modularnih otvora Šifra Mjere u zidu
TI FORM 36 3 000272 310x550x90