Za potrebe drvoprerađivača razvili smo tri vrste H profila za sušenje drvne građe:

· 20×12
· 20×16
· 15×15

Dužinu određuje kupac u skladu sa svojim potrebama.