– Namjena: za fiksiranje savitljive cijevi u zidu ili na podu
– Usaglašeno sa EN 61386-1:2008; EN 61386-25:2011

Obujmice jednoredne

Naziv Dimenzija φ Šifra Pakovanje
TI OR 13,5 13,5 000132 50
TI OR 16 16 000122 50
TI OR 23 23 000123 50
TI OR 26 26 000124 50

 

Obujmice dvoredne

Naziv Dimenzija φ Šifra Pakovanje
TI OR 13,5 13,5 000125 50
TI OR 16 16 000126 50
TI OR 23 23 000127 50
TI OR 26 26 000128 50