Nosivost: A15 do C250 u skladu sa EN 1433:2002

Šifra Naziv Visina Širina Dužina Težina JM Pakovanje
000011 Slivnik za vodu (crni/sivi) 99.8 123.4 500 607 kom 32
000010 Rešetka kanala 130×500 crna/siva 32 122.5 500 617 kom 32
000009 Rešetka pocinčana 130X1000X20 A 15 20 122.5 1000 1623 kom 10
000012 Čep za kanal priključak (fi 50/63/75)       65 kom 10
000014 Rešetka vruće cinčana 130x1000x20 C 250 20 130 1000 2627 kom 10
000008 Rešetka vruće cinčana 210x1000x20 C 250 20 210 1000 4773 kom 10

 

Namjena: za odvodnjavanje atmosferskih voda na pješačkim prelazima, biciklističkim stazama, zelenim površinama, parkovima, vrtovima, gradskim trgovima, parkiralištima za vlastita vozila, kolskim prilazima, bazenima, svlačionicama, kanalizacije duž puteva itd.

Rešetka kanala 130×500 crna/siva

Rešetka pocinčana 130X1000X20 A 15

Rešetka vruće cinčana 130x1000x20 C 250

Rešetka vruće cinčana 210x1000x20 C 250

Rešetka vruće cinčana 130x1000x20 C 250

Slivnik za vodu (crni/sivi)

Slivnik je napravljen od poliamida što mu pruža visoku rezistentnost na visoke temperature i potisne sile. Rešetke se izrađuju u dvije varijante:
1. Plastična od PA i
2. Pocinčana od pocinčanog lima debljine 1,25

Čep kanala ima otvore (odvode) na koje se može dograditi cijev fi 50/63/75., a takođe u zavisnosti od potrebe, priključak odvodne cijevi može biti i sa donje strane kanala.

Slivnik se veoma jednostavno niže jedan na drugi, što olakšava postavljanje na željenu dužinu. Montira se na pravolinijski iskop u zemlji koji se potom betonira.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU
Otvor u koji se polaže kanal , mora imati dovoljno mjesta za kanal, odvodne cijevi, kao i za betonsku bazu (H) i zidove (S)
Mjere kojih se treba pridržavati date su u tabeli

KLASA EN 1433   A15
NOSIVOST U KLASI 1433 KN 15
Minimalna visina betonske baze (H) mm 100
Minimalna debljina bočnog zida (S) mm 100

 

Potrebno je da betonska baza bude pod blagim nagibom radi odvođenja vode. U slučaju čestih prelaza teretnih vozila, preporučuje se da se betonska baza pojača sa željeznom armaturnom mrežom.

Prije nalivanja betona potrebno je postaviti i spojiti sve kanale kako bi se izbjegla eventualna asimetričnost linije za odvodnjavanje.

Visina nalivanja betona se određuje prema debljini završnog sloja. Potrebno je da završni sloj bude 3-5 mm viši od visine rešetke. Prije samog nalivanja betona neophodno je postaviti rešetke i fiksirati kačenja kako bi se izbjegla deformisanja kanala i cijele drenažne linije.