-Usaglašeno sa EN 60670-1:2005

Broj mjesta Šifra Pakovanje (kom)
3M 000412 100
4M 000413 100
6M 000414 100