Linearni drenažni sistemi za vodu sa pocinčanom i plastičnom rešetkom

2019-06-07T10:56:05+02:00

Nosivost: A15 u skladu sa EN 1433:2002

Šifra Naziv Visina Širina Dužina Težina JM Pakovanje
000011 Slivnik za vodu (crni/sivi) 99.8 123.4 500 607 kom 32
000010 Rešetka kanala 130×500 crna/siva 32 122.5 500 617 kom 32
000009 Rešetka pocinčana 1000 mm 20 122.5 1000 1623 kom 10
000012 Čep za kanal priključak (fi 50/63/75)       65 kom 10

 

Namjena: za odvodnjavanje atmosferskih voda na pješačkim prelazima, biciklističkim stazama, zelenim površinama, parkovima, vrtovima, gradskim trgovima, parkiralištima za vlastita vozila, kolskim prilazima, bazenima, svlačionicama, itd.

Slivnik je napravljen od poliamida što mu pruža visoku rezistentnost na visoke temperature i potisne sile. Rešetke se izrađuju u dvije varijante:
1. Plastična od PA i
2. Pocinčana od pocinčanog lima debljine 1,25

Čep kanala ima otvore (odvode) na koje se može dograditi cijev fi 50/63/75., a takođe u zavisnosti od potrebe, priključak odvodne cijevi može biti i sa donje strane kanala.

Slivnik se veoma jednostavno niže jedan na drugi, što olakšava postavljanje na željenu dužinu. Montira se na pravolinijski iskop u zemlji koji se potom betonira.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU
Otvor u koji se polaže kanal , mora imati dovoljno mjesta za kanal, odvodne cijevi, kao i za betonsku bazu (H) i zidove (S)
Mjere kojih se treba pridržavati date su u tabeli

KLASA EN 1433   A15
NOSIVOST U KLASI 1433 KN 15
Minimalna visina betonske baze (H) mm 100
Minimalna debljina bočnog zida (S) mm 100

 

Potrebno je da betonska baza bude pod blagim nagibom radi odvođenja vode. U slučaju čestih prelaza teretnih vozila, preporučuje se da se betonska baza pojača sa željeznom armaturnom mrežom.

Prije nalivanja betona potrebno je postaviti i spojiti sve kanale kako bi se izbjegla eventualna asimetričnost linije za odvodnjavanje.

Visina nalivanja betona se određuje prema debljini završnog sloja. Potrebno je da završni sloj bude 3-5 mm viši od visine rešetke. Prije samog nalivanja betona neophodno je postaviti rešetke i fiksirati kačenja kako bi se izbjegla deformisanja kanala i cijele drenažne linije.