Šifra Naziv
888155 Šaht 300×300
888148 Šaht 400×400
888183 Šaht 550×550
888157 Okvir šahta 300×300
888147 Okvir šahta 400×400
888162 Okvir šahta 550×550
888156 Poklopac šahta 300×300
888142 Poklopac šahta 400×400
888184 Poklopac šahta 550×550
888158 Rešetka šahta 300×300
888145 Rešetka šahta 400×400
888194 Rešetka šahta 550×550

 

Šifra Naziv
888251 Poklopac šahta FI 500
888228 Poklopac šahta FI 800

 

Šifra Naziv
888226 Okvir FI 800
888254 Okvir FI 500

 

Šifra Naziv
888164 Sifon bijeli horizontalni 80/100

 

Šifra Naziv
888256 Sifon bijeli vertikalni 110/125 pjeskolovac