Kutije za vješanje lustera

Dimenzija φ Šifra Pakovanje (kom)
60 000584 250
80 000587 150

Poklopac sa kukom za kutiju za vješanje lustera

Za kutiju φ Šifra Pakovanje (kom)
60 000585 50
80 000588 50

Montažna kutija za beton

Naziv Šifra Pakovanje (kom)
Montažna kutija za beton φ 60 000595 250
Montažna kutija za beton φ 80 000594 150

Zaštitni poklopac kutije za beton

Naziv Šifra Pakovanje (kom)
Zaštitni poklopac φ 60 DOK 52101 100
Zaštitni poklopac φ 80 DOK 52100 50
Montažne kutije sa izvodima

Naziv Šifra Pakovanje (kom)
Betonska montažna kutija φ 60 sa 4 izvoda 000592 300
Betonska montažna kutija φ 78 sa 6 izvoda 000591 150
Umetak za betonsku kutiju

Naziv Šifra Pakovanje (kom)
Umetak bet. mont. kutije φ 60 sa 4 izvoda 000589 500
Umetak bet. mont. kutije φ 78 sa 6 izvoda 000590 350