Usaglašeno sa: EN 50085-1:2005;
Temperaturni opseg primjene: -5°C do 60°C
Nezapaljivo (T<750°C) prema EN 60695-2-10
Dužina: 2m

Naziv Dimenzije širina x visina Šifra Pakovanje
TI K1 15×10 000115 50
TI K2 17×10 000110 50
TI K3 17×17 000111 35
TI K10 25×25 000105 30
TI K4 30×17 000112 30
TI K5 30×30 000113 30
TI K6 40×25 000116 30
TI K7 40×40 000117 30
TI K11 40×60 000131 15
TI K8 60×40 000114 15
TI K9 60×60 000121 12

 

Namjena proizvoda:
– za vođenje i nošenje kablova za električne instalacije po zidovima, rigipsu, drvetu tj. nadžbukne instalacije.

Fizikalna svojstva:
– materijal je PVC koji je klasifikovan kao samogasiv V0 prema UL94, napravljen sa stabilizatorom bez teških metala, UV stabilisan.
Boja: bijela
Otpornost na udar: 0,5 J
Minimalna temperautura za instalaciju i transport: +5⁰C
Maksimalna temperatura za primjenu: +60⁰C
Otpornost prema prostiranju plamena: bez prostiranja plamena, samogasive
Prema stepenu zaštite od čvrstih tijela: IP20
Podnosivi napon: U2500V (deklarisan)
Otpor izolovanosti: R≥1GΩ (deklarisan)
Zapaljivost: pri T=600⁰C nezapaljive, glow wire test

Za samoljepljivu kanalicu koristi se samoljepljiva traka proizvođača TESA i Den Braven